Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Otrzymanie dofinansowania przez spółkę stowarzyszoną

Raport bieżący nr 4/2013
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, że została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a CHP Energia Sp. z o.o., w kapitale której Emitent jest znaczącym inwestorem, na dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt. "Budowa Biogazowni w Gminie Szepietowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 5.994 tys. zł, co stanowi 60% wartości wydatków kwalifikowanych. Wartość całkowita projektu planowana jest na kwotę 12.521 tys. zł. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji służącej do produkcji biogazu z biomasy roślinnej oraz odpadów organicznych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności zagospodarowania odpadów z przetwórstwa ziemniaków, będącego podstawową działalnością Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-04-17 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-04-17 
śro 17, kwietnia 2013 13:57 Opublikował: Szymon Janucik