Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 15/2005

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z pełnienia funkcji. (raport nr 15/2005)

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje, iż w dniu 04 maja 2005r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Marcina Borkowskiego o rezygnacji z pełnienie funkcji Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.
w związku z oddelegowaniem go przez Radę Nadzorczą "Perła" Browary Lubelskie S.A. do pełnienia funkcji Członka Zarządu "Perły" Browary Lubelskie S.A.

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
czw 05, maja 2005 19:49 Opublikował: Szymon Janucik