Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji serii B

Raport bieżący nr 9/2014
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Zarząd Przedsiębiorstwo Przesyłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży ("PEPEES"" Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 7/2014 informuje o wydaniu w dniu 28 marca 2014 roku akcji serii B (wydanie odcinków zbiorowych akcji), które zostały w pełni opłacone. Wraz z opłaceniem i wydaniem akcji serii B zgodnie z art. 451 par. 2 i 3 w związku z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych następuje nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Po podwyższeniu, o którym mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 5.700.000,00 złotych i dzieli się na: - 83.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,06 złotych; - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,06 złotych każda, dających prawo do 95 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-03-28
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-03-28
pią 28, marca 2014 21:41 Opublikował: Szymon Janucik