Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport bieżący nr 9/2015

Treść raportu

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 maja 2015 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza Demexx Polska sp. z o.o. o nabyciu w dniach 5 maja 2015 r. 1.430.200 akcji Spółki, co spowodowało przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów.
Przed nabyciem w dniu 5 maja 2015 r. Demexx Polska sp. z o.o. posiadał 4.743.373 akcje Spółki stanowiące 4,99% wszystkich akcji spółki, z których przysługiwało 4.743.373 głosów, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu w dniu 5 maja 2015 r. Demexx Polska sp. z o.o. posiada 6.173.573 akcje Spółki stanowiące 6,5% wszystkich akcji spółki, z których przysługuje 6.173.573 głosów, co stanowi 6,5% ogólnej liczby głosów.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-05-08
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-05-08

Załączniki

  1. Zawiadomienie Demexx
pią 08, maja 2015 17:47 Opublikował: Szymon Janucik