Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie znacznego pakietu akcji – zwiększenie stanu posiadania

Raport bieżący nr 11/2015

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 maja 2015 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza Pana Maksymiliana Macieja Skotnickiego o nabyciu w dniu 8 maja 2015 r. w obrocie giełdowym na rynku regulowanym 700.000 akcji Spółki.
Przed dokonaniem w/w transakcji akcjonariusz posiadał 18.832.088 akcji Spółki, co stanowiło 19,823% udziału w kapitale i dawało prawo do 18.832.088 głosów na walnym zgromadzeniu.
Po nabyciu przedmiotowych akcji akcjonariusz posiada 19.532.088 akcji Spółki, które stanowią 20,56% udziału w kapitale i dają prawo do 19.532.088 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 20,56% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-05-18
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-05-18

Załączniki

  1. Zawiadomienie
pon 18, maja 2015 21:03 Opublikował: Szymon Janucik