Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 w sprawie powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEPEES S.A. w dniu 26.05.2015 roku członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, Zarząd PEPEES S.A. informuje, że w dniu 17.06.2015 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej tj.:
Maciej Kaliński– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Taracha – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Stankowski – Sekretarz Rady Nadzorczej.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-06-23
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-06-23

śro 24, czerwca 2015 13:50 Opublikował: Szymon Janucik