Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji Spółki

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 marca 2016 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariuszy Pana Michała Skotnickiego i Maksymiliana Skotnickiego o nabyciu w dniu 9 marca 2016 r. w obrocie pozagiełdowym 8.600.000 akcji Spółki.
Przed dokonaniem w/w transakcji Pan Michał Skotnicki nie posiadał akcji Spółki.
Po nabyciu przedmiotowych akcji akcjonariusz posiada 8.600.000 akcji Spółki, które stanowią 9,053% udziału w kapitale i dają prawo do 8.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 9,053% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Pan Michała Skotnicki i Pan Maksymilian Skotnicki (członkowie rodziny) posiadają razem 28.132.088 akcji które stanowią 29,613% udziału w kapitale i dają prawo do 28.132.088 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 29,613% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-03-11
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2016-03-11

sob 12, marca 2016 11:28 Opublikował: Szymon Janucik