Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów przez pełnomocnika

Raport bieżący nr 9/2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 maja 2016 r. otrzymał zawiadomienie pana Grzegorza Maj, pełnomocnika akcjonariuszy: Michała Skotnickiego i Maksymiliana  Skotnickiego, umocowanego do reprezentowania tych akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2016 r. i wykonywania prawa głosu bez odrębnej instrukcji do głosowania z 28.132.088 akcji Spółki stanowiących 29.613% wszystkich akcji spółki, z których przysługuje 28.132.088 głosów, co stanowi 29.613% ogólnej liczby głosów.   Jednocześnie pełnomocnik poinformował, iż poza reprezentowaniem wyżej wymienionego akcjonariusza posiada 350 akcji Spółki, z których będzie mógł wykonywać prawo głosu po utracie możliwości wykonywania prawa głosu na podstawie pełnomocnictwa.
 
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu                                         
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2016-05-19
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2016-05-19

Załączniki

  1. Zawiadomienie
czw 19, maja 2016 12:57 Opublikował: Szymon Janucik