Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PEPEES S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 września 2017 r. otrzymał od Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawiadomienie o zwiększeniu udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej progu 10%, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu.
Fundusz Epsilon poinformował o zwiększeniu stanu posiadania akcji spółki w łącznej liczbie 5.360.000 (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy). Przed zmianą udziału Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 4.571.499 akcji spółki, co stanowiło 4,81% w kapitale zakładowym Spółki. Aktualnie Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 9.931.499 akcji Spółki, co stanowi 10,45% w kapitale zakładowym Spółki.


Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-09-14
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-09-14

czw 14, września 2017 16:07 Opublikował: Szymon Janucik