Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie drugiego pakietu udziałów w Spółce Gospodarstwo Rolne Ponary Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 27 kwietnia 2017 r. (por. Raport bieżący nr 11/2017), w dniu 19 września 2017 r. Spółka zawarła z osobą fizyczną, akcjonariuszem Spółki, drugą warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której Spółka nabędzie pakiet 32,5% udziałów ("II Pakiet Udziałów") w spółce Gospodarstwo Rolne Ponary sp. z o.o. ("Ponary"). Nabycie II Pakietu Udziałów nastąpi pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu II Pakietu Udziałów przysługującego mu na podstawie art. 3a. ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Jeżeli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu Spółka zamierza nabyć dalsze udziały w spółce Ponary, w miarę dostępności wolnych środków finansowych.


Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-09-19
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-09-19

wto 19, września 2017 13:04 Opublikował: Szymon Janucik