Strona główna » O firmie » Wydarzenia

PEPEES S.A. przyjazny środowisku

  • PEPEES S.A. przyjazny środowisku
  • PEPEES S.A. przyjazny środowisku
  • PEPEES S.A. przyjazny środowisku
  • PEPEES S.A. przyjazny środowisku
  • PEPEES S.A. przyjazny środowisku
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEEPES S.A. poraz kolejny włączyło się w akcję wspólnie z Gospodarstwem Rybackim Łomża zarybiania rzeki Narew szczupakiem okolic starorzeczy Węgra i Dziada w ilości 200 000 tys. szt. Zarybienie zostało zrealizowane w dniu 15.04.2019 roku, w sąsiedztwie obiektu łąkarskiego Kupiski-Jednaczewo, na użytkach zielonych którego oczyszczane są ścieki pochodzące z Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A

       

W związku z prośbą Gospodarstwa Rybackiego Łomża o wsparcie finansowe procesu zarybiania rzeki Narew Zarząd PEPEES S.A. podjął uchwałę o zakupie na początku 2019 roku certyfikowanego materiału zarybieniowego szczupaka na kwotę 3 000,00 zł brutto. Odbiór materiału zarybieniowego z Gospodarstwa Rybackiego Ostródy z wylęgarni w Warlitach Wielkich nastąpił w dniu 15.04.2019 roku. Uwzględnia on termin dojrzewania w/w wylęgu w wylęgarni w Warlitach w powiązaniu z oceną zasobności pokarmu w starorzeczach wylanej aktualnie rzeki Narew, którym to pokarmem żywi się w/w wylęg szczupaka osiągający tym samym maksymalny procent swojej przeżywalności. Powyższy sposób uwzględniania jakości odbieranego wylęgu, jego ceny jednostkowej oraz dobierania właściwego terminu zarybień w największym stopniu decyduje o efektywności całego procesu zarybiania wód rzeki Narew. Właściwości nawożące ścieków bogatych w składniki pokarmowe - azot, fosfor i potas powodują, że właściciele użytków zielonych obiektu Kupiski-Jednaczewo osiągają bardzo wysokie plony siana.

Zarybianie rzeki realizowane przez PEPEES S.A. wspólnie z Gospodarstwem Rybackim ma na celu zwrócenie uwagi na aspekty środowiskowe w naszym życiu oraz promocję aktywnego korzystania z terenów nadnarwiańskich.

2019-04-16 13:02 Opublikował: Szymon Janucik